skip to content

  De Vlam

 

Centrum voor  spirituele en

 

kunstzinnige ontwikkeling

 

 

Doelstelling "De Vlam", centrum voor spirituele en kunstzinnige ontwikkeling:

 

De Vlam wil een plek zijn voor ontmoeting en bezinning, mens en medemens zijn, en een plek om de balans tussen lichaam en geest weer te vinden of te verdiepen, dit i.v.m. het organiseren van activiteiten op spiritueel en kunstzinnig gebied.

 

In een tijd van grote veranderingen in de samenleving, structuren, energie, milieu, en onze gevoelens ten opzichte van religie en gezondheid, ontstaan er spanningsvelden tussen lichaam en geest die zich uiten in fysieke en/of geestelijke onbalans.

 

Dit kan problemen opleveren voor ons welbevinden, voor zowel het kind als de volwassene. Om in balans te komen en te blijven zullen wij als mens vol mededogen naar onszelf moeten kijken en daarin wil "De Vlam" ondersteuning zijn en geven. 

  

 

De Vlam

Holterweg 97a

7001 EJ

Doetinchem

Tel: 0314-340466

inkevandijk@infodevlam.nl